Number of the records: 1  

Finančno-ekonomická analýza ako nástroj riadenia výkonnosti podniku

 1. Title statementFinančno-ekonomická analýza ako nástroj riadenia výkonnosti podniku
  Main entry-name Kučerová, Zuzana Z4 (Author) - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
  Another responsib. Bondareva, Irina Z1 (Thesis advisor) - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
  Translated titleFinancial-Economic Analysis As a Tool For Managing Business Performance
  Issue data2019
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation28.05.2019
  Degreee discipline5.2.18. chemické technológie
  Degree programI-RTP
  Subj. Headingsvýkonnosť podniku
  tradičné metódy hodnotenia výkonnosti
  moderné metódy hodnotenia výkonnosti
  analýza ex post
  analýza ex ante
  finančná analýza
  business performance
  traditional methods of performance evaluation
  modern methods of performance evaluation
  ex post analysis
  ex ante analysis
  financial analysis
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143003
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1