Number of the records: 1  

Ekonomická a technologická efektívnosť zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu

 1. Title statementEkonomická a technologická efektívnosť zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu
  Main entry-name Moravčíková, Dominika Z4 (Author) - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
  Another responsib. Zatrochová, Monika Z1 (Thesis advisor) - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
  Translated titleEconomic and technological efficiency of recovery and disposal of municipal waste
  Issue data2019
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation28.05.2019
  Degreee discipline5.2.18. chemické technológie
  Degree programI-RTP
  Subj. Headingskomunálny odpad
  energetické zhodnocovanie
  skládkovanie
  TAP
  municipal waste
  energy recovery
  TAP
  landfilling
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143043
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1