Number of the records: 1  

Hľadanie najkratšej cesty pomocou biologicky inšpirovaných algoritmov

 1. Title statementHľadanie najkratšej cesty pomocou biologicky inšpirovaných algoritmov
  Main entry-name Púčať, Samuel Z4 (Author) - FIIT Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
  Another responsib. Bou Ezzeddine, Anna Z1 (Thesis advisor) - FIIT Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
  Translated titleFinding shortest path with bio-inspired algorithms
  Issue data2019
  FacultyFIIT
  Date of acceptation12.06.2019
  Degreee discipline9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia
  Degree programI-ISS2
  Subj. Headingsproblém hľadania najkratšej cesty
  dynamické prostredia
  biologicky inšpirované algoritmy
  dynamic environments
  shortest path problem
  nature inspired algorithms
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145499
  Document kindDDP - diplomová práca