Number of the records: 1  

Processing of volumetric medical data by using artificial intelligence methods to support medical diagnostics

 1. Title statementProcessing of volumetric medical data by using artificial intelligence methods to support medical diagnostics
  Main entry-name Selecký, Ondrej Z4 (Author) - FIIT Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
  Another responsib. Benešová, Vanda Z1 (Thesis advisor) - FIIT Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
  Translated titleSpracovanie volumetrických medicínskych dát metódami umelej inteligencie pre podporu lekárskej diagnostiky
  Issue data2019
  FacultyFIIT
  Date of acceptation12.06.2019
  Degreee discipline9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia
  Degree programI-ISS2
  Subj. Headingsmedicínske obrazy
  neurónové siete
  počítačové videnie
  medical images
  neural networks
  computer vision
  CountrySlovakia
  LanguageEnglish
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145501
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  I*DP109/19Fakulta informatiky a informačných technológiíCentrum informačných knižničných služiebIn-Library Use Only

Number of the records: 1