Number of the records: 1  

Network traffic capture and analysis

 1. Title statementNetwork traffic capture and analysis
  Main entry-name Belluš, Tomáš (Author) - FIIT Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
  Another responsib. Bernát, Dušan Z1 (Thesis advisor) - FIIT Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
  Translated titleZber a analýza dát o sieťovej premávke
  Issue data2019
  FacultyFIIT
  Date of acceptation18.06.2019
  Degreee discipline9.2.4. počítačové inžinierstvo
  Degree programB-IT
  Subj. Headingsreálny čas
  elasticsearch
  sieť
  libpcap
  bezpečnosť
  libpcap
  security
  real-time
  network
  elasticsearch
  CountrySlovakia
  LanguageEnglish
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131593
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  13237I*BAP2/19Fakulta informatiky a informačných technológiíCentrum informačných knižničných služiebIn-Library Use Only

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.