Number of the records: 1  

Silové pomery pri lisovaní biomasy a ich vplyv na konštrukciu nástrojov

 1. Title statementSilové pomery pri lisovaní biomasy a ich vplyv na konštrukciu nástrojov
  Main entry-name Matúš, Miloš Z1 (Author) - SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality
  Another responsib. , (Thesis advisor)
  Translated titleForce conditions during biomass densification and their effect on tool design
  Issue data2019
  FacultySJF
  Date of acceptation24.09.2019
  Degreee disciplinevýrobná technika
  Degree programnull
  Subj. Headingsbiomasa
  briketovanie
  peletovanie
  lisovacie nástroje
  zhutňovacie stroje
  lisovacia komora
  tlakové pomery
  silové pomery
  biomass
  briquetting
  pelleting
  pressing tools
  densification machines
  pressing chamber
  pressure conditions
  force conditions
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=75403
  Document kindDHP - habilitačná práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284J045844J* 118604Strojnícka fakultaštudovňaIn-Library Use Only

Number of the records: 1