Number of the records: 1  

Ekonomická efektívnosť investičného projektu zavedenia nového elektrolytu v spoločnosti Continental

 1. Title statementEkonomická efektívnosť investičného projektu zavedenia nového elektrolytu v spoločnosti Continental
  Main entry-name Miháliková, Lucia (Author) - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
  Another responsib. Bondareva, Irina Z1 (Thesis advisor) - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
  Translated titleThe economic efficiency of the investment project of introducing a new electrolyte at Continental
  Issue data2020
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation24.06.2020
  Degreee disciplinechemické inžinierstvo a technológie
  Degree programI-RTP
  Subj. Headingsinvestičný potenciál
  ekonomická efektívnosť
  zinok-niklový elektrolyt
  galvanické pokovovanie
  zinc-nickel electrolyte
  galvanic plating
  economic efficiency
  investment potential
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150773
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1