Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie hodnotenia zamestnancov v podmienkach Wienerberger s.r.o., závod Boleráz

 1. Title statementNávrh opatrení na zlepšenie hodnotenia zamestnancov v podmienkach Wienerberger s.r.o., závod Boleráz
  Main entry-name Žemlová, Katarína (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Stareček, Augustín Z3 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal of measures to improve the evaluation of employees in conditions of Wienerberger s.r.o., závod Boleráz
  Issue data2020
  FacultyMTF
  Date of acceptation15.07.2020
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programB-PPP
  Subj. Headingshodnotenie zamestnancov
  kritériá hodnotenia
  metódy hodnotenia
  personálny manažment
  proces hodnotenia
  employee evaluation
  criteria of evaluation
  methods of evaluation
  personal management
  evaluation process
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141425
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* BP-9020Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1