Number of the records: 1  

Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov prostredníctvom retenčného manažmentu v podniku DIPLOMAT DENTAL s.r.o

 1. Title statementNávrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov prostredníctvom retenčného manažmentu v podniku DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
  Main entry-name Pechová, Lenka Z4 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Gyurák Babeľová, Zdenka Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleApplication of Sustainable Employee Stabilization System by means of Retention Management in DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
  Issue data2020
  FacultyMTF
  Date of acceptation30.06.2020
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programI-PPP
  Subj. Headingsriadenie ľudkských zdrojov
  stabilizácia zamestnancov
  pracovná spokojnosť
  human resource management
  stabilization of employee
  job satisfaction
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151391
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1