Number of the records: 1  

Návrh na zavedenie sociálnych inovácií v priemyselnom podniku

 1. Title statementNávrh na zavedenie sociálnych inovácií v priemyselnom podniku
  Main entry-name Ryšavá, Tatiana Z4 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Cagáňová, Dagmar Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal to implement social innovations in industrial enterprise
  Issue data2020
  FacultyMTF
  Date of acceptation30.06.2020
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programI-PPP
  Subj. Headingspracovné sociálne inovácie
  sociálna politika podniku
  sociálne inovácie
  benefity
  social innovation
  working social innovation
  benefits
  social policy of the enterprise
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151395
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* DP-14406Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1