Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zefektívnenie skladovania materiálu v spoločnosti ZVS - ENCO, a.s

 1. Title statementNávrh opatrení na zefektívnenie skladovania materiálu v spoločnosti ZVS - ENCO, a.s.
  Main entry-name Kuníková, Veronika (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Horňáková, Natália Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal of measures to improve the material storage in the company ZVS - ENCO, a.s.
  Issue data2020
  FacultyMTF
  Date of acceptation13.07.2020
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programB-PMA
  Subj. Headingsskladovanie
  materiál
  zefektívnenie
  evidencia
  storage
  material
  efficient
  registry
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141516
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1