Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zefektívnenie vychystávania materiálu v spoločnosti DATALOGIC SLOVAKIA, s.r.o

 1. Title statementNávrh opatrení na zefektívnenie vychystávania materiálu v spoločnosti DATALOGIC SLOVAKIA, s.r.o.
  Main entry-name Raška, Adam (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Horňáková, Natália Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal of measures to improve the material picking in the company DATALOGIC SLOVAKIA, s.r.o.
  Issue data2020
  FacultyMTF
  Date of acceptation13.07.2020
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programB-PMA
  Subj. Headingslogistika
  skladovanie
  Kitting
  vychystávanie materiálu
  Spaghetti diagram
  logistics
  storage
  Kitting
  material picking
  Spaghetti diagram
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151024
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1