Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie spokojnosti zamestnancov v podniku HKS Forge, s.r.o. v kontexte udržateľnej výkonnosti a rozvoja priemyselných podnikov

 1. Title statementNávrh opatrení na zlepšenie spokojnosti zamestnancov v podniku HKS Forge, s.r.o. v kontexte udržateľnej výkonnosti a rozvoja priemyselných podnikov
  Main entry-name Suchoň, Matej (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Gyurák Babeľová, Zdenka Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal for employee satisfaction improvement in company HKS Forge, s.r.o. in the context of sustainable performance and industrial development
  Issue data2020
  FacultyMTF
  Date of acceptation15.07.2020
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programB-PPP
  Subj. Headingsriadenie ľudských zdrojov
  motivácia
  angažovanosť
  spokojnosť zamestnancov
  human resources management
  motivation
  commitment
  employee satisfaction
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141422
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1