Number of the records: 1  

Návrh udržateľných riešení na zníženie fluktuácie a zlepšenie stabilizácie zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku

 1. Title statementNávrh udržateľných riešení na zníženie fluktuácie a zlepšenie stabilizácie zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku
  Main entry-name Hudecová, Barbora Z4 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Gyurák Babeľová, Zdenka Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal for a sustainable solutions to reduce fluctuation and to improve employees stabilization in the industrial enterprise
  Issue data2020
  FacultyMTF
  Date of acceptation30.06.2020
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programI-PPP
  Subj. Headingsspokojnosť
  stabilizácia
  fluktuácia
  satisfaction
  stabilization
  fluctuation
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151387
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* DP-14238Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1