Number of the records: 1  

Návrh riešenia na formovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku ANTOLIN TRNAVA, s.r.o

 1. Title statementNávrh riešenia na formovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku ANTOLIN TRNAVA, s.r.o.
  Main entry-name Dobšovičová, Nina Z4 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Gyurák Babeľová, Zdenka Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal for forming a sustainable workforce through selected human resource management processes in ANTOLIN TRNAVA, s.r.o.
  Issue data2020
  FacultyMTF
  Date of acceptation30.06.2020
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programI-PPP
  Subj. Headingsprocesy riadenia ľudských zdrojov
  získavanie zamestnancov
  vzdelávanie zamestnancov
  human resource management processes
  recruitment
  employee training
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151385
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* DP-14185Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1