Number of the records: 1  

Návrh zlepšenia vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov so zameraním na udržateľnosť pracovnej sily v podniku PENAM SLOVAKIA, a.s

 1. Title statementNávrh zlepšenia vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov so zameraním na udržateľnosť pracovnej sily v podniku PENAM SLOVAKIA, a.s.
  Main entry-name Bašová, Lenka Z4 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Gyurák Babeľová, Zdenka Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal for selected human resource management processes improvement focused on sustainable workforce in PENAM SLOVAKIA, a.s.
  Issue data2020
  FacultyMTF
  Date of acceptation03.07.2020
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programI-PMA
  Subj. Headingsriadenie ľudských zdrojov
  udržateľnosť
  pracovná sila
  human resource management
  workforce
  sustainability
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153620
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* DP-14147Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1