Number of the records: 1  

Návrh opatrení na udržateľné zlepšovanie spokojnosti zamestnancov v podniku ŽOS Trnava, a.s

 1. Title statementNávrh opatrení na udržateľné zlepšovanie spokojnosti zamestnancov v podniku ŽOS Trnava, a.s.
  Main entry-name Vallová, Simona (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Gyurák Babeľová, Zdenka Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal of measures for sustainable improvement of employee satisfaction in ŽOS Trnava, a.s.
  Issue data2020
  FacultyMTF
  Date of acceptation15.07.2020
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programB-PPP
  Subj. Headingsspokojnosť
  pracovná spokojnosť
  zamestnanci
  motivácia
  práca
  employees
  job
  job satisfaction
  motivation
  satisfaction
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141424
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1