Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie vstupných školení zamestnancov v podniku ZF Slovakia, a.s

 1. Title statementNávrh opatrení na zlepšenie vstupných školení zamestnancov v podniku ZF Slovakia, a.s.
  Main entry-name Gočálová, Timea (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Gyurák Babeľová, Zdenka Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal of measures to improve initial training of employees in ZF Slovakia, a.s.
  Issue data2020
  FacultyMTF
  Date of acceptation15.07.2020
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programB-PPP
  Subj. Headingsvzdelávanie zamestnancov
  rozvoj zamestnancov
  vstupné školenie
  education of employees
  development of employees
  initial training
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141415
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1