Number of the records: 1  

Zisťovanie spôsobilosti meradla pri meraní stanoveného znaku kvality

 1. Title statementZisťovanie spôsobilosti meradla pri meraní stanoveného znaku kvality
  Main entry-name Chvála, Jakub (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Kučerová, Marta Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleThe analysis of measurement and detection capabilities of the instrument
  Issue data2020
  FacultyMTF
  Date of acceptation16.07.2020
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programB-KPR
  Subj. Headingsspôsobilosť meradiel
  analýza systému merania
  indexy spôsobilosti
  opakovateľnosť
  meranie
  gage capability
  measurement system analysis
  capability index
  repeatability
  measurement
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147738
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* BP-8852Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1