Number of the records: 1  

Projekt kanalizácie vo vysokej budove

 1. Title statementProjekt kanalizácie vo vysokej budove
  Main entry-name Mikulášová, Veronika (Author) - SvF Katedra technických zariadení budov
  Another responsib. Jánošková, Taťjana Z1 (Thesis advisor) - SvF Katedra technických zariadení budov
  Translated titleDesign of a drainage system in the high building
  Issue data2020
  FacultySVF
  Date of acceptation10.06.2020
  Degreee disciplinestavebníctvo
  Degree programI-TZB
  Subj. Headingssplašková kanalizácia
  vysoká budova
  prečerpávacie zariadenie
  dažďová kanalizácia
  podtlaková dažďová kanalizácia
  pumping device
  syphonic roof drainage system
  high building
  rainwater drainage
  foul water drainage
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151188
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1