Number of the records: 1  

Diagnostika finančnej pozície spoločnosti VUCHT, a. s., ako základ vypracovania riadiacich rozhodnutí

 1. Title statementDiagnostika finančnej pozície spoločnosti VUCHT, a. s., ako základ vypracovania riadiacich rozhodnutí
  Main entry-name Mičíková, Mária Z4 (Author) - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
  Another responsib. Bondareva, Irina Z1 (Thesis advisor) - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
  Translated titleDiagnosis of the financial position of VUCHT, a. as the basis for drawing up management decisions
  Issue data2020
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation24.06.2020
  Degreee disciplinechemické inžinierstvo a technológie
  Degree programI-RTP
  Subj. Headingsfinančná analýza
  rozhodovanie
  podnik
  financial analysis
  decision making
  business
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150874
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1