Number of the records: 1  

Aplikácia nástrojov marketingového mixu vo vybranej firme

 1. Title statementAplikácia nástrojov marketingového mixu vo vybranej firme
  Main entry-name Gregušová, Viktória (Author) - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
  Another responsib. Porgeszová, Hana Z1 (Thesis advisor) - ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
  Translated titleApplication of marketing mix tools in selected company
  Issue data2020
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation24.06.2020
  Degreee disciplinechemické inžinierstvo a technológie
  Degree programI-RTP
  Subj. Headingsmarketingový mix
  nástroje komunikačného mixu
  SWOT analýza
  marketing mix
  communication mix tools
  SWOT analysis
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150728
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1