Number of the records: 1  

Proces zvýšenia predaja produktov pomocou technologického špecialistu

 1. Title statementProces zvýšenia predaja produktov pomocou technologického špecialistu
  Main entry-name Miklušáková, Klaudia (Author) - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
  Another responsib. Porgeszová, Hana Z1 (Thesis advisor) - ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
  Translated titleThe process of increasing sales product using technological specialist
  Issue data2020
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation24.06.2020
  Degreee disciplinechemické inžinierstvo a technológie
  Degree programI-RTP
  Subj. Headingstechnologický špecialista
  marketingový mix
  podpora predaja
  adidas
  technology specialist
  marketing mix
  sales promotion
  adidas
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150868
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1