Number of the records: 1  

Diagnostika finančného zdravia podnikateľského subjektu

 1. Title statementDiagnostika finančného zdravia podnikateľského subjektu
  Main entry-name Hazuchová, Anna (Author) - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
  Another responsib. Majerník, Milan Z1 (Thesis advisor) - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
  Translated titleThe diagnosis of financial health a business entity
  Issue data2020
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation24.06.2020
  Degreee disciplinechemické inžinierstvo a technológie
  Degree programI-RTP
  Subj. Headingsfinančná analýza
  finančné zdravie
  finančné výkazy
  financial analysis
  financial statements
  financial health
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150736
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1