Number of the records: 1  

Automatická detekcia problémov použiteľnosti

 1. Title statementAutomatická detekcia problémov použiteľnosti
  Main entry-name Otruba, Marek Z4 (Author) - FIIT Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
  Another responsib. Šimko, Jakub Z1 (Thesis advisor) - FIIT Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
  Translated titleAutomatic detection of usability problems
  Issue data2020
  FacultyFIIT
  Date of acceptation11.06.2020
  Degreee disciplineinformatika
  Degree programI-ISS2
  Subj. Headingssledovanie pohľadu
  detekcia udalostí
  strojové učenie
  problém použiteľnosti
  usability problems
  eye-tracking
  event detection
  machine learning
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151465
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1