Number of the records: 1  

Automatická detekcia falošných správ na základe analýzy správania čitateľa

 1. Title statementAutomatická detekcia falošných správ na základe analýzy správania čitateľa
  Main entry-name Sitárová, Daniela (Author) - FIIT Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
  Another responsib. Šimko, Jakub Z1 (Thesis advisor) - FIIT Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
  Translated titleAutomatic fake news detection based on reader's behavior analysis
  Issue data2020
  FacultyFIIT
  Date of acceptation11.06.2020
  Degreee disciplineinformatika
  Degree programI-ISS2
  Subj. Headingsfalošné správy
  dátová analýza
  mediálna gramotnosť
  fake news
  data analysis
  media literacy
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151482
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1