Number of the records: 1  

Návrh na zlepšenie využívania integrovanej marketingovej komunikácie v GEFCO SLOVAKIA s.r.o

 1. Title statementNávrh na zlepšenie využívania integrovanej marketingovej komunikácie v GEFCO SLOVAKIA s.r.o.
  Main entry-name Brezinová, Miroslava Z4 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Vaňová, Jaromíra Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal to improve the use of integrated marketing communication in GEFCO SLOVAKIA s.r.o.
  Issue data2021
  FacultyMTF
  Date of acceptation10.06.2021
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programI-PMA
  Subj. Headingsmarketingová komunikácia
  marketingový mix
  ntegrovaná marketingová komunikácia
  integrated marketing communication
  marketing mix
  marketing communication
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158241
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* DP-14504Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1