Number of the records: 1  

Analýza rizík pri manipulácii s toxickými látkami v chemickom laboratóriu

 1. Title statementAnalýza rizík pri manipulácii s toxickými látkami v chemickom laboratóriu
  Main entry-name Jadrná, Monika Z4 (Author) - MTF Ústav integrovanej bezpečnosti
  Another responsib. Kucmanová, Alexandra Z2 (Thesis advisor) - MTF Ústav integrovanej bezpečnosti
  Translated titleRisk analysis by the handling of toxic substances in a chemical laboratory
  Issue data2021
  FacultyMTF
  Date of acceptation07.06.2021
  Degreee disciplinebezpečnostné vedy
  Degree programI-IBE
  Subj. Headingstoxicita látok
  nápravné opatrenia
  analýza rizík
  risk analysis
  toxicity of substances
  corrective measures
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160454
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* DP-14554Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1