Number of the records: 1  

Budovanie značky atraktívneho zamestnávateľa v Martinrea Slovakia Fluid Systems s. r. o

 1. Title statementBudovanie značky atraktívneho zamestnávateľa v Martinrea Slovakia Fluid Systems s. r. o.
  Main entry-name Valentovičová, Karin Z4 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Vaňová, Jaromíra Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleBuilding the brand of an attractive employer in Martinrea Slovakia Fluid Systems s. r. o.
  Issue data2022
  FacultyMTF
  Date of acceptation08.06.2022
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programI-PMA
  Subj. Headingsznačka
  personálny marketing
  značka zamestnávateľa
  personal marketing
  brand
  employer brand
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=169980
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* DP-15059Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1