Number of the records: 1  

Zlepšenie výrobného procesu na montážnej linke P21 v spoločnosti Eurostyle Systems Bánovce s.r.o

 1. Title statementZlepšenie výrobného procesu na montážnej linke P21 v spoločnosti Eurostyle Systems Bánovce s.r.o.
  Main entry-name Bezáková, Miriama (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Kučerová, Marta Z8 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleImprovement of the production process on the P21 assembly line at Eurostyle Systems Bánovce s.r.o.
  Issue data2022
  FacultyMTF
  Date of acceptation06.06.2022
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programI-PMA
  Subj. HeadingsMapovanie toku hodnôt
  zlepšovanie procesov
  montážny proces
  montážne operácie
  plynulosť
  fluency
  Value stream mapping
  process improvement
  assembly process
  assembly operations
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164373
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* DP-14834Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1