Number of the records: 1  

Diagnostika finančného zdravia v priemyselnom podniku

 1. Title statementDiagnostika finančného zdravia v priemyselnom podniku
  Main entry-name Leckéšiová, Vivien (Author) - Ústav manažmentu STU
  Another responsib. Majerník, Štefan (Thesis advisor)
  Translated titleDiagnostics of financial health in an industrial company
  Issue data2022
  Faculty902020
  Date of acceptation23.06.2022
  Degreee disciplineekonómia a manažment
  Degree programB-IPPP
  Subj. Headingsfinančná analýza
  finančné riadenie
  spoločnosť
  ukazovatele
  súvaha
  financial management
  company
  indicators
  balance sheet
  financial analysis
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157321
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.