Number of the records: 1  

Krátkodobé finančné riadenie vo vybranom podniku

 1. Title statementKrátkodobé finančné riadenie vo vybranom podniku
  Main entry-name Robeš, Samuel (Author) - Ústav manažmentu STU
  Another responsib. Majerník, Štefan (Thesis advisor)
  Translated titleShort-term financial management in a selected company
  Issue data2022
  Faculty902020
  Date of acceptation23.06.2022
  Degreee disciplineekonómia a manažment
  Degree programB-IPPP
  Subj. Headingsfinančné riadenie
  rentabilita
  likvidita
  čistý pracovný kapitál
  finančný stav
  financial management
  profitability
  liquidity
  net working capital
  financial condition
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157326
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.