Number of the records: 1  

Automatické rozpoznávanie reči s využitím neurónových sieti

 1. Title statementAutomatické rozpoznávanie reči s využitím neurónových sieti
  Main entry-name Villantová, Enikő (Author) - FEI Ústav informatiky a matematiky
  Another responsib. Kačur, Juraj Z1 (Thesis advisor) - FEI Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií
  Translated titleSpeech recognition using neural networks
  Issue data2023
  FacultyFEI
  Date of acceptation08.06.2023
  Degreee disciplineinformatika
  Degree programI-API
  Subj. Headingspython
  siamská neurónová sieť
  izolované slová
  zvukový signál
  mel spektrogram
  rozpoznávanie reči
  speech recognition
  siamese neural network
  audio signal
  mel spectrogram
  python
  isolated words
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170853
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.