Number of the records: 1  

Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stavebné výrobky okrem podlahových krytín, vystavené tepelnému pôsobeniu osamelo horiaceho predmetu. STN EN 13823 + A1. STN 92 0213

 1. Title statementSkúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stavebné výrobky okrem podlahových krytín, vystavené tepelnému pôsobeniu osamelo horiaceho predmetu. STN EN 13823 + A1. STN 92 0213 : Október 2015
  Issue dataBratislava Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2015
  Phys.des.94 s.
  NoteTáto norma je slovenskou verziou EN 13823:2010+A1:2014. Táto norma nahrádza anglickú verziu STN EN 13823+A1 z júna 2015, ktorá od 1.6.2015 nahradila STN EN 13823 zo septembra 2011 v celom rozsahu
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindNNR - normy
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M087330M* N-1648-1Materiálovotechnická fakultaM KN