Number of the records: 1  

Veľkoplošné zváranie kombinovaných kovov v pevnom stave

 1. Title statementVeľkoplošné zváranie kombinovaných kovov v pevnom stave : Dizertačná práca
  Main entry-name Gatial, Martin, 1975- (Author) - MTF Katedra zvárania
  Another responsib. Turňa, Milan (Thesis advisor) - MTF Ústav výrobných technológií
  Translated titleSolid state welding of large area combined metals
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011
  Phys.des.128 s., autoreferát
  NoteČíslo a názov študijného odboru: 5.2.7 strojárske technológie a materiály. Študijný program: Strojárske technológie a materiály
  Subj. Headings explosion welding
  heat treatment
  tepelné spracovanie
  titán
  hliník
  meď
  metalografická analýza
  zváranie explóziou
  strojárske technológie a materiály
  Machine Technologies and Materials
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86445
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  CategoryDAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M080346M*DzP-265Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1