Number of the records: 1  

Sakrálna ranostredoveká architektúra na Slovensku. Vybrané problémy vývoja, interpretácie a architektonickej prezentácie

 1. Title statementSakrálna ranostredoveká architektúra na Slovensku. Vybrané problémy vývoja, interpretácie a architektonickej prezentácie
  Main entry-name Botek, Andrej (Author) - FA Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
  Translated titleSacred early medieval architectur in Slovakia. Selected problems of development, interpretation and architectonic presentation.
  Issue data2014
  FacultyFAR
  Date of acceptation03.12.2014
  Degree programnull
  Subj. Headingsvývojové etapizácie, špecifiká sakrálnej architektúry
  Ranostredoveká sakrálna architektúra na Slovensku
  veľkomoravská architektúra, kontinuita, provenienčné typy
  Early-medieval architecture in Slovakia, Great-Moravian architecture and continuity
  hypothetic reconstructions, methods of renovation and presentation
  Church of St. Margareth in Kopčany
  stredoveká architektúra
  sakrálna architektúra
  kostoly
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=48845
  Document kindDHP - habilitačná práca
  CategoryDAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Year2014
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284AB01200A* 9375/VFakulta architektúryštudovňa v knižniciIn-Library Use Only