Number of the records: 1  

Arrayed Waveguide Gratings

 1. Title statementArrayed Waveguide Gratings : Design, Simulation and Technological Verification
  Main entry-name Seyringer, Dana (Author) - FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky
  Translated titleVlnovodné fázové polia: Návrh, simulácie a technologické overovanie
  Issue dataBratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FacultyFEI
  Date of acceptation23.06.2015
  Degree programnull
  Phys.des.109 s.
  Subj. HeadingsOptické demultiplexery na báze vlnovodných fázových polí
  AWG
  AWG návrh
  AWG prenosových charakteristík
  fotonika
  optický prenos dát
  pasívne optické prvky
  AWG design
  AWG design tools
  AWG evaluation tools
  photonics
  Arrayed waveguide gratings
  AWG
  intgrated optics
  optical demultiplexers
  AWG transmission characteristics
  passive optical components
  LanguageEnglish
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=53361
  Document kindDHP - habilitačná práca
  CategoryDAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284ED01522E*ZP- 386Fakulta elektrotechniky a informatikyKnižnica FEI