Number of the records: 1  

Bogár, Michal, 1960-

 1. Record number0000800
  Date05.06.2023
  Personal nameBogár, Michal, 1960-
  AIS IDA000071161
  Súčasné pracovisko 054140: FAD Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 01.09.2022 -
  010310: SvF Katedra architektúry (Z8 - čiast. úväzok) ; 40% ; 01.07.2023 -
  Predch. pracovisko 056160: FAD Ústav urbanizmu a územného plánovania (Z9 - externý doktorand) ; E% ; 01.09.2016 - 26.08.2021
  010310: SvF Katedra architektúry (Z8 - čiast. úväzok) ; 40% ; 01.01.2019 - 31.05.2020
  054140: FAD Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 01.09.2019 -30.06.2020
  054140: FAD Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 16.09.2020 -30.06.2021
  054140: FAD Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 02.09.2021 -30.06.2022
  010310: SvF Katedra architektúry (Z8 - čiast. úväzok) ; 40% ; 01.06.2020 - 30.06.2020
  010310: SvF Katedra architektúry (Z8 - čiast. úväzok) ; 10% ; 01.07.2020 - 30.09.2021
  010310: SvF Katedra architektúry (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 01.10.2021 - 30.06.2023
  Collection kindosoby
  References (3) - monografia
  (6) - bakalárska práca
  (13) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (22) - článok
  person

  person

Number of the records: 1