Number of the records: 1  

Marko, Ivana, 1993-

 1. Record number0010797
  Date09.09.2021
  Personal nameMarko, Ivana, 1993-
  AIS ID56732
  Súčasné pracovisko 010280: SvF Katedra zdravotného inžinierstva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2021 -
  Predch. pracovisko 010000: SvF Stavebná fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2012 - 23.06.2015
  010000: SvF Stavebná fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 09.09.2015 - 15.06.2017
  010280: SvF Katedra zdravotného inžinierstva (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2017 - 25.08.2021
  Collection kindosoby
  References (1) - monografia
  (2) - zborník (príspevkov)
  (2) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (77) - článok
  person

  person

Number of the records: 1