Number of the records: 1  

Husovič, Rudolf, 1993-

 1. Record number0011246
  Date02.09.2021
  Personal nameHusovič, Rudolf, 1993-
  AIS ID47014
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 26.06.2012 - 11.08.2014
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 10.09.2014 - 24.06.2015
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2015 - 29.05.2017
  064000: MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2017 - 26.08.2021
  Collection kindosoby
  References (4) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - patentový spis
  (1) - prihl.úžitkového vzoru
  (12) - článok
  person

  person

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.