Number of the records: 1  

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Elektroenergetika - Budúcnosť 21. storočia

 1. Record number0034627
  Date22.10.2018
  Meeting nameVedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Elektroenergetika - Budúcnosť 21. storočia 5.-7. 6. 2018 Tatranské Matliare, Slovenská republika
  Collection kindakcie
  References (1) - zborník (príspevkov)
  action

  action

Number of the records: 1