Number of the records: 1  

Kritikos, Michaela, 1987

 1. Record number0041956
  Date23.04.2020
  Personal nameKritikos, Michaela, 1987
  Other nameSamardžiová, Michaela, 1987-
  AIS ID37948
  Súčasné pracovisko 063200: MTF Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2014 -
  Predch. pracovisko 060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 22.08.2006 - 30.06.2009
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 24.09.2009 - 06.06.2011
  063000: MTF Ústav výrobných technológií (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2011 - 25.08.2014
  ID SCOPUS 55616812300
  ID WOS R-3913-2016
  ORCID 0000-0001-5406-3953
  Collection kindosoby
  References (2) - monografia
  (1) - skriptá
  (13) - bakalárska práca
  (16) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - patentový spis
  (1) - prihl.úžitkového vzoru
  (51) - článok
  person

  person

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.