Number of the records: 1  

Pokusová, Marcela, 1964-

 1. Record numberstu105570
  Date23.04.2020
  Personal namePokusová, Marcela, 1964-
  Other namePokusová
  Notepozri tiež Pokusová Marcela
  AIS IDA000000236
  Súčasné pracovisko 020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 14.02.2011 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (2) - monografia
  (2) - skriptá
  (4) - učebnica
  (15) - výskumná správa
  (21) - bakalárska práca
  (37) - diplomová práca
  (3) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (2) - priemyslový vzor
  (6) - patentový spis
  (3) - prihl.úžitkového vzoru
  (245) - článok
  (1) - xxxx
  person

  person

Number of the records: 1