Number of the records: 1  

Jurči, Peter, 1968-

 1. Record numberstu109947
  Date23.04.2020
  Personal nameJurči, Peter, 1968-
  Other nameJurči, P.
  Notepozri tiež Jurči Peter pozri tiež Jurči P
  AIS IDA000046044
  Súčasné pracovisko 061000: MTF Ústav materiálov (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.07.2011 -
  Predch. pracovisko
  ID SCOPUS 6602987461
  ID WOS K-7460-2019
  ORCID 0000-0002-4776-6922
  Collection kindosoby
  References (2) - osoby
  (3) - monografia
  (1) - skriptá
  (3) - bakalárska práca
  (9) - diplomová práca
  (3) - dizertačná práca
  (132) - článok
  (1) - xxxx
  person

  person

Number of the records: 1