Number of the records: 1  

Herich, Peter, 1979-

 1. Record numberstu111250
  Date17.08.2020
  Personal nameHerich, Peter, 1979-
  Other nameHerich
  AIS IDA000008233
  Súčasné pracovisko 041630: FCHPT Oddelenie NMR a hmotnostnej spektrometrie (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 01.03.2016 -
  040630: FCHPT Centrálne laboratóriá FCHPT (Z8 - čiast. úväzok) ; 40% ; 01.09.2020 -
  045210: FCHPT Oddelenie fyzikálnej chémie (Z8 - čiast. úväzok) ; 60% ; 01.09.2020 -
  Predch. pracovisko 045210: FCHPT Oddelenie fyzikálnej chémie (Z8 - čiast. úväzok) ; 55.01% ; 15.09.2014 - 31.03.2015
  045210: FCHPT Oddelenie fyzikálnej chémie (Z8 - čiast. úväzok) ; 20% ; 01.04.2015 - 31.05.2015
  045210: FCHPT Oddelenie fyzikálnej chémie (Z8 - čiast. úväzok) ; 20% ; 01.06.2015 - 31.08.2015
  045210: FCHPT Oddelenie fyzikálnej chémie (Z8 - čiast. úväzok) ; 40% ; 01.09.2015 - 31.12.2015
  045210: FCHPT Oddelenie fyzikálnej chémie (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 01.01.2016 - 30.06.2016
  045210: FCHPT Oddelenie fyzikálnej chémie (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2010 - 25.08.2014
  040630: FCHPT Centrálne laboratóriá FCHPT (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 01.03.2016 - 30.06.2016
  040630: FCHPT Centrálne laboratóriá FCHPT (Z8 - čiast. úväzok) ; 40% ; 01.07.2016 - 31.08.2017
  045210: FCHPT Oddelenie fyzikálnej chémie (Z8 - čiast. úväzok) ; 60% ; 01.07.2016 - 31.08.2016
  045210: FCHPT Oddelenie fyzikálnej chémie (Z8 - čiast. úväzok) ; 60% ; 01.09.2016 - 31.08.2017
  040630: FCHPT Centrálne laboratóriá FCHPT (Z8 - čiast. úväzok) ; 40% ; 01.09.2017 - 31.12.2018
  045210: FCHPT Oddelenie fyzikálnej chémie (Z8 - čiast. úväzok) ; 60% ; 01.09.2017 - 31.12.2018
  040630: FCHPT Centrálne laboratóriá FCHPT (Z8 - čiast. úväzok) ; 40% ; 01.01.2019 - 31.08.2020
  045210: FCHPT Oddelenie fyzikálnej chémie (Z8 - čiast. úväzok) ; 60% ; 01.01.2019 - 31.07.2020
  045210: FCHPT Oddelenie fyzikálnej chémie (Z8 - čiast. úväzok) ; 60% ; 01.08.2020 - 31.08.2020
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (66) - článok
  person

  person

Number of the records: 1