Number of the records: 1  

Izrael, Gregor, 1983-

 1. Record numberstu115888
  Date23.04.2020
  Personal nameIzrael, Gregor, 1983-
  Other nameIzrael
  Notepozri tiež IZRAEL Gregor
  AIS IDA000028207
  Súčasné pracovisko 020030: SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2010 -
  Predch. pracovisko 020000: SjF Strojnícka fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2005 - 26.06.2007
  020030: SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.10.2007 - 22.09.2010
  Collection kindosoby
  References (1) - osoby
  (1) - monografia
  (5) - učebnica
  (1) - zborník
  (21) - bakalárska práca
  (14) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - priemyslový vzor
  (2) - prihl.úžitkového vzoru
  (26) - článok
  person

  person

Number of the records: 1