Number of the records: 1  

Rantuch, Peter, 1985-

 1. Record numberstu122168
  Date19.04.2022
  Personal nameRantuch, Peter, 1985-
  Other nameRantuch
  AIS IDA000070853
  Súčasné pracovisko 065000: MTF Ústav integrovanej bezpečnosti (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.11.2012 -
  065300: MTF Katedra požiarneho inžinierstva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.11.2012 -
  Predch. pracovisko
  ID SCOPUS 55867763000
  ID WOS Y-1243-2019
  ORCID 0000-0001-5826-8323
  Collection kindosoby
  References (1) - monografia
  (2) - skriptá
  (1) - zborník (príspevkov)
  (11) - bakalárska práca
  (19) - diplomová práca
  (1) - habilitačná práca
  (3) - patentový spis
  (7) - prihl.úžitkového vzoru
  (116) - článok
  person

  person

Number of the records: 1