Number of the records: 1  

Rosinová, Danica, 1961-

 1. Record numberstu130712
  Date23.04.2020
  Personal nameRosinová, Danica, 1961-
  Other nameRosinová, D.
  Notedo 31.3.2006 pracovisko:katedra automatizovaných systémov riadenia FEI STU, potom (URPI) URK, od 12.9.2013 na UMMt
  AIS IDA000004938
  Notedoc. Ing. PhD
  Súčasné pracovisko 030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.08.1985 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - encyklopédia
  (3) - monografia
  (2) - skriptá
  (1) - zborník
  (7) - zborník (príspevkov)
  (24) - bakalárska práca
  (37) - diplomová práca
  (4) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (145) - článok
  person

  person

Number of the records: 1