Number of the records: 1  

Čeppan, Michal, 1952-

 1. Record numberstu13356
  Date23.04.2020
  Personal nameČeppan, Michal, 1952-
  Other nameČeppan, M.
  AIS IDA000003317
  Súčasné pracovisko 049160: FCHPT Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.1981 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - biografia
  (4) - monografia
  (3) - učebnica
  (1) - výskumná správa
  (5) - zborník
  (7) - bakalárska práca
  (6) - diplomová práca
  (3) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - patentový spis
  (1) - prihl.úžitkového vzoru
  (119) - článok
  (1) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1