Number of the records: 1  

Šimon, Peter, 1952-

 1. Record numberstu18682
  Date23.04.2020
  Personal nameŠimon, Peter, 1952-
  Other nameŠimon, P.
  AIS IDA000004431
  Súčasné pracovisko 045210: FCHPT Oddelenie fyzikálnej chémie (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.06.1980 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (3) - aaapca
  (3) - monografia
  (2) - skriptá
  (1) - učebnica
  (1) - zborník (príspevkov)
  (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (2) - patentový spis
  (1) - prihl.úžitkového vzoru
  (282) - článok
  (5) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1